Adres do korespondencji
Wszelką korespondencję, oraz przesyłki prosimy kierować na adres:BAS Pawełczak
Al. Niepodległości 161/3 kuglarstwo
02-555 Warszawa


Powrót